Hướng dẫn khắc phục lỗi Cannot start EZSetup, system is not in factory configuration mode trên switch Juniper EX2200, Juniper EX series

Nguyên nhân

Khi bạn không thể kết nối internet trên switch Juniper EX Series, truy cập EZSetup thì nhận được thông báo "Cannot start EZSetup, system is not in factory configuration mode". Nguyên nhân là do switch chưa được khởi động ở chế độ mặc định. Để hệ thống có cấu hình "mặc định nhà máy", bạn phải xóa các tệp trong thư mục / config /.

Cannot start EZSetup, system is not in factory configuration mode

Giải pháp khắc phục

Để khắc phục tình trạng này, bạn phải xóa toàn bộ file config trong thư mục /config


lab@EX2200> request system configuration rescue delete
lab@EX2200> start shell user root 
Password:
root@EX2200% cd /config
root@EX2200% rm -rf juniper.conf*
root@EX2200% cd /config/db/config
root@EX2200% rm -rf juniper.conf.*
root@EX2200% reboot

Hoặc bạn cũng có thể xóa toàn bộ file và thư mục trong /config bằng cách sử dụng lệnh sau

root@EX2200%cd /config

root@EX2200%rm -R *

root@EX2200%reboot

NOTE: Lệnh rm -R * sẽ xóa toàn bộ file trong thư mục config, vì vậy bạn phải tạo lại các thư mục chính là /config/db và /config/db/config thông qua các lệnh sau

> start shell

root@EX2200%cd /config
root@EX2200%mkdir db
root@EX2200%cd db
root@EX2200%mkdir config
root@EX2200%cli
>edit
#commit

Sau khi khởi động lại thiết bị, switch Juniper sẽ khởi động với cấu hình mặc định, và bạn có thể khởi động EZSetup để cấu hình switch

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản