Cấu hình Web Filtering - Block 1 website 

Lưu ý: Hướng dẫn này áp dụng với các thiết bị đang chạy phiên bản FortiOS 5.4. Với các phiên bản OS thấp hoặc cao hơn, các bước thực hiện có 1 vài thay đổi.

Tính năng Web Filter được tích hợp sẵn trên thiết bị Fortigate nhưng để sử dụng dược chức năng này chúng ta cần có giấy phép bảo mật (Security License ).

Ngày nay, lướt và truy cập internet để tra cứu và tìm kiếm thông tin trở thành yếu tố rất quan trọng trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, có thể đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hành động truy cập các trang web xấu, đen đã làm giảm năng suất hoạt động của doanh nghiệp, tiêu tốn thời gian của nhân viên, tiền bạc và tài nguyên mạng của doanh nghiệp, và có thể vi phạm các quy định của pháp luật về chính trị, đạo đức,…Chức năng Web content filtering sẽ giúp quy định và kiểm soát được việc truy cập web của người dùng tuân thủ theo quy định của pháp luật và chính sách sử dụng internet của doanh nghiệp.

Cấu hình Web Filtering - Block 1 webside

Các bước thực hiện

  • Tạo Web filter profile.

  • Tạo Policy chặn các trang web cấm truy cập.

Bước 1: Tạo Web Filtering profile:

Bật Web Filter : System > Feature Select

  • Chọn Web Filter > Apply.

Cấu hình Web Filtering - Block 1 webside

Vào Security Profiles chọn Web Filter

  • Click Enable URL Filter và tạo Profile tương ứng.
  • Type: chọn Wildcard.
  • Acticon : chọn block.

Cấu hình Web Filtering - Block 1 webside

Bước 2: Tạo Policy chặn các trang web cấm truy cập.

Bật Web filter trên Policy : Policy & Objects > Ipv4 Policy

  • Bật Web Filter trong Policy.
  • Bật SSL Inspection trong Policy.

Cấu hình Web Filtering - Block 1 webside

  • Chú ý: 

Đối với Firefox cài đặt trên Window hoặc MacOS

Trên trình duyệt chọn: Tools > Option > Privacy & Security (windows) hoặc Preferences > Authorities & Scurity (MacOS)

Chọn View Certificates > Authorities > Import

Thực hiện Import Certificate và chọn Trust this CA to identify Webtites. 

Kiểm tra kết quả:

Cấu hình Web Filtering - Block 1 webside

Đến đây chúng ta đã hoàn tất việc cấu hình Block Website bằng Web Filtering trên Fortigate. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với tính năng : Block 1 đề mục trên Website.

Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.