Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-AP1852E-H-K9 Cisco Aironet wireless 1850 Series Access Point AIR-AP1852E-H-K9 $ 1,125 13,218,750 đ

Cisco wifi AIR-AP1852E-H-K9 Aironet wireless 1850 Access Point Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac. Wave 2 data rates up to 1.7 Gbps, 1x1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet (PoE), not include power.

Giá tốt
2 AIR-AP1852E-H-K9C Cisco Aironet wireless 1850 Series Access Point AIR-AP1852E-H-K9C $ 1,095 11,579,625 đ Cisco wifi AIR-AP1852E-H-K9C Aironet wireless 1850 Access Point Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac, configurable. Wave 2 data rates up to 1.7 Gbps, 1x1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet (PoE), not include power. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.