Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5 BIG-IP ADC 10350v-N Cân bằng tải BIG-IP 10350v-N Application Delivery Controller F5 BIG-IP 10350v-N Updating... Updating... Cân bằng tải Load Balancer F5 BIG-IP 10350v-N ADC Application Delivery Controller 16 x 10GbE SFP+ 2 x 40GbE QSFP+ fiber ports, 128 GB RAM, 800 GB SSD, Dual 850W DC PSU Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.