Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FPR9K-NM-4X100G Cisco Firepower 9300 4 Port 100G Network Module FPR9K-NM-4X100G $ 134,995 1,586,191,250 đ

Card mạng cho Firewall Cisco FPR9K-NM-4X100G Cisco Firepower 9300 4 Port 100G Expansion Network Module for Firepower FPR-C9300

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.