Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Switch BDCOM S3756M 24 GEBase-T Ports, 24 SFP ports, 8 10GE SFP+ S3756M Updating... Updating... Phân phối Switch BDCOM S3756M 24 gigabit Base-T ports, 24 100M/1000M optical ports, 8 GE/10GE optical ports; 2 power slots chính hãng giá tốt Giá tốt
2 Switch BDCOM S3756M-DC 24 GEBase-T Ports, 24 SFP ports, 8 10GE SFP+ S3756M-DC Updating... Updating... Phân phối Switch BDCOM S3756M-DC (S3756M DC) 24 gigabit Base-T ports, 24 100M/1000M optical ports, 8 GE/10GE optical ports; 2 power slots DC 48V chính hãng giá tốt Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.