Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 UCS-E140S-M2/K9 Cisco UCS-E, Single Wide Module UCS-E140S-M2/K9 $ 4,500 47,587,500 đ

Cisco UCS-E140S-M2/K9 - UCS E-Series Server Blade, Single Wide, Intel Xeon E3 1100 v2 Quad core processor, 2x8GB SD, 1x8GB UDIMM, 1-2 HDD Module

Giá tốt
2 UCS-E140S-M2/K9= - UCS-E,SingleWide,4Cor CPU,2x8GB SD,1x8GB UDIMM,1-2 HDD UCS-E140S-M2/K9= $ 4,500 47,587,500 đ UCS-E140S-M2/K9= - UCS-E,SingleWide,4Cor CPU,2x8GB SD,1x8GB UDIMM,1-2 HDD Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.