Ram Hynix

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
KM
-37%
Ram laptop Hynix DDR2 2GB bus 667 (PC2-5300)

Giá bán 399.000₫ 250.000₫

KM
-37%
Ram laptop Hynix DDR2 2GB bus 800 (PC2-6400)

Giá bán 399.000₫ 250.000₫

KM
-32%
Ram laptop Hynix DDR3 2GB bus 1066 (PC3-8500)

Giá bán 399.000₫ 270.000₫

KM
-21%
Ram laptop Hynix DDR3 4GB bus 1066 (PC3-8500)

Giá bán 699.000₫ 550.000₫

KM
-32%
Ram laptop Hynix DDR3 2GB bus 1333 (PC3-10600)

Giá bán 399.000₫ 270.000₫

KM
-8%
KM
-32%
Ram laptop Hynix DDR3 2GB bus 1600 (PC3-12800) 1.5V

Giá bán 399.000₫ 270.000₫

KM
-21%
Ram laptop Hynix DDR3 4GB bus 1600 (PC3-12800) 1.5V

Giá bán 699.000₫ 550.000₫

KM
-15%
KM
-13%
Sale

Không sẵn có

Hết hàng