Tạo User Account trên Switch hoặc Router Juniper chạy Junos OS

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào một thiết bị Juniper chạy hệ điều hành Junos bằng tài khoản gốc (root) và cấu hình tài khoản người dùng mới. Bạn có thể cấu hình một tài khoản để sử dụng riêng của bạn hoặc tạo một tài khoản thử nghiệm.

Cấu hình tài khoản mới trên thiết bị Juniper:

  • Đăng nhập tài khoản root và truy cập vào mode configuration:

Xem Hướng dẫn kết nối, thao tác cơ bản trên thiết bị Juniper chạy Junos OS

root@host> configure
[edit]
root@host#

Dấu nhắc trong ngoặc đơn ([edit]), còn được gọi là biểu ngữ, cho biết bạn đang ở chế độ chỉnh sửa cấu hình ở đầu hệ thống phân cấp (mode config chung).

  • Chỉnh sửa cấu hình đăng nhập hệ thống

[edit]
root@host#edit system login
[edit system login]
root@host#

Dấu nhắc trong ngoặc vuông [edit system login] để cho thấy rằng bạn đang ở cấp độ mới trong cấu trúc phân cấp (mode config user login).

  • Tạo User mới, ví dụ dưới đây sẽ tạo 1 user mới là cnttshop
[edit system login]
root@host# edit user cnttshop

Trong các phiên bản Junos OS Release 12.2 trở lên, tên tài khoản người dùng có thể chứa một dấu chấm (.) trong tên. Ví dụ, bạn có thể có một tài khoản người dùng có tên cnttshop.vn. Tuy nhiên, tên người dùng không thể bắt đầu hoặc kết thúc bằng một dấu chấm (.).

  • Cấu hình tên đầy đủ của account. Nếu tên có bao gồm dấu cách thì tên phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("").
[edit system login user cnttshop]
root@host# set full-name "Viet Thai Duong"
  • Cấu hình lớp tài khoản. Lớp tài khoản dùng để phân quyền truy cập cho tài khoản:
[edit system login user cnttshop]
root@host# set class super-user
  • Cấu hình phương thức xác thực và password cho tài khoản
[edit system login user cnttshop]
root@host# set authentication plain-text-password
New password:
Retype new password:
  • Lưu và thực thi cấu hình
[edit system login user cnttshop]
root@host#commit
commit complete
  • Quay trở lại mode configuration và thoát. Sử dụng lệnh top để thoát khỏi mode edit user
[edit system login user cnttshop]
root@host#top
[edit]
root@host#exit
Exiting configuration mode
root@host>
  • Log out khỏi tài khoản root
root@host> exit
% logout Connection closed
  • Đăng nhập vào thiết bị bằng tài khoản vừa tạo
login: cnttshop
Password: password
--- Junos 8.3-R1.1 built 2008-12-15 22:42:19 UTC
cnttshop@host>
cnttshop@host> configure
Entering configuration mode 
[edit]
cnttshop@host#

Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy tên người dùng mới tại dấu nhắc lệnh.

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản