Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0862 323 559

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

fortiweb

( 10 sản phẩm)

Tường lửa Firewall FortiWeb là thiết bị Web Application Firewall hay tường lửa ứng dụng web (WAF), bảo vệ các ứng dụng web và API khỏi các cuộc tấn công trên mạng. Sử dụng học máy để mô hình hóa từng ứng dụng, FortiWeb bảo vệ các ứng dụng Web khỏi các lỗ hổng đã biết và khỏi các mối đe dọa zero-day.

Đọc thêm

  • Recommended User
  • Firewall Throughput
  • NGFW throughput
  • IPS Throughput
  • Concurrent Sessions
  • New Sessions/Second
  • Threat Protection Throughput
  • Interfaces and Modules