Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0979 925 386

Hà Nội: NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. ● HCM: Số 31B, Đường 1, Phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM. ===> Đơn Vị Hàng Đầu Trong Lĩnh Vực Cung Cấp Thiết Bị Security - Network - Wifi - CCTV - Conference - Máy chủ Server - Lưu trữ Storge.
Danh mục sản phẩm
Máy chủ DEll Chính Hãng Giá Tốt

Chọn mua

Máy Chủ Rack 1U

Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell PowerEdge R450 8 x 2.5 Inch Hot Plug Rack 1U (Base)
 • Chassis DELL R450 8x2.5" (SAS/SATA) 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R450
 • Dell PERC H755 Front Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less or equal 165W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell PowerEdge R450 8 x 2.5 Inch Hot Plug Rack 1U (Base)

Cấu hình: Basic

Còn hàng

Server Hot

Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R450 8x2.5" (SAS/SATA) 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R450
 • Dell PERC H755 Front Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less or equal 165W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R450 8x2.5" (SAS/SATA) 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R450
 • PERC H755 SAS Front
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Heatsink for CPU less or equal 165W
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXQU 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng

Server Hot

Dell EMC PowerEdge R450 - 4 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 4 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R450 4x3.5" (SAS/SATA) 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R450
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less or equal 165W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHS 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R450 - 4 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 4 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R450 4x3.5" (SAS/SATA) 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R450
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less or equal 165W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHS 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-Plug, Power Supply (1+0), 600W

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R450 - 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Dell Broadcom 5720 Dual Port 1Gigabit Network Interface Card Full Height
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXQU 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 4x3.5” LFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF - 4x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 4x3.5” LFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF - 4x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 4x3.5” LFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF - 4x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 2 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 2 x HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit
 • 2 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Ổ Cứng SSD P37009-B21 HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF LPC (3.5INCH) Value SAS Multi Vendor SSD
 • 2 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 8x2.5” SFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF - 8x2.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller
 • x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.8GHz 8-core 105W Processor for HPE
 • x HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit
 • x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28586-B21 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray SFF 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 8x2.5” SFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF - 8x2.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28610-B21 HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF (2.5INCH) HDD
 • 1 x Tray SFF 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R250 - 3.5 Inch
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch
 • Chassis DELL R250 3.5" with up to x4 Hot Plug Hard Drives with Backplane, Ti
 • Mainboard Dell PowerEdge R250
 • Dell PERC H755 Adapter
 • x Intel® Xeon® E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s
 • x Heatsink for 80W or less CPU
 • 1 x RAM DELL 8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHS 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Single, Cabled Power Supply, 450W Bronze

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R250 - 3.5 Inch
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch
 • Chassis DELL R250 3.5" with up to x4 Hot Plug Hard Drives with Backplane, Ti
 • Mainboard Dell PowerEdge R250
 • Dell PERC H345 Controller, Adapter
 • x Intel® Xeon® E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s
 • x Heatsink for 80W or less CPU
 • 1 x RAM DELL 8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHS 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x HP Chassis, Single, Cabled Power Supply 450W, Platinu

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch
 • Chassis DELL R250 3.5" with up to x4 Hot Plug Hard Drives with Backplane, Ti
 • Mainboard Dell PowerEdge R250
 • Dell PERC H755 Adapter
 • x Intel® Xeon® E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s
 • x Heatsink for 80W or less CPU
 • 1 x RAM DELL 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHS 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Intel Ethernet i350 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
 • 1 x HP Chassis, Single, Cabled Power Supply 450W, Platinu

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R250 - 4 x 3.5 Inch

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 PCIe Slot, 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 PCIe Slot, 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 3 PCIe Slots, 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXQU 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 1 PCIe Slot, 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 3 PCIe Slots, 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660 up to 10x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 14 x EDSFF
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 14 x EDSFF
 • Chassis DELL R660 up to 14EDSFF
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 3.84TB NVMe Read Intensive AG Drive E3s Gen5 with carrier
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 14 x EDSFF

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 16 x EDSFF
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 16 x EDSFF
 • Chassis DELL R660 up to 16EDSFF
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 3.84TB NVMe Read Intensive AG Drive E3s Gen5 with carrier
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 16 x EDSFF

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R660
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE DL360 Gen11 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL360 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL360 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28500-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF (2.5INCH) 512e HDD
 • 1 x Tray HPE 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen11 4LFF - 4 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 4LFF - 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE DL360 Gen11 up to 8x3.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL360 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL360 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray HPE 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 4LFF - 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen11 20 EDSFF - 20 x EDSFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 20 EDSFF - 20 x EDSFF
 • Chassis HPE DL360 Gen11 up to 20xEDSFF
 • Mainboard HPE Proliant DL360 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL360 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF CD7 SSD
 • 1 x Tray HPE EDSFF
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 20 EDSFF - 20 x EDSFF

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 10x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 4 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 4 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 4x3.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHX 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R660xs
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 10x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R660xs
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 1 x Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Máy chủ Server Cisco C220 M6 1RU standard with up to 10x SFF drive bays
Máy chủ Máy chủ Server Cisco C220 M6 1RU standard with up to 10x SFF drive bays
 • Up to 10 SFF front drives with no CPU, memory, HDD, PCIe cards, or power supply
 • Mainboard Cisco UCS C220 M6
 • Cisco 12G SAS RAID controller with SuperCap and 4 GB FBWC
 • 1 x Intel Xeon Silver 4310
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C220 M6
 • 1 x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Máy chủ Server Cisco C220 M6 1RU standard with up to 10x SFF drive bays

Cấu hình: UCSC-C220-M6S

Còn hàng
Máy chủ Server C220 M6 1RU NVMe optimized with up to 10x NVMe drive capability
Máy chủ Máy chủ Server C220 M6 1RU NVMe optimized with up to 10x NVMe drive capability
 • Up to 10 SFF front drives (NVMe PCIe SSDs only) with no CPU, memory, HDD, PCIe cards, or power supply
 • Mainboard Cisco UCS C220 M6
 • Cisco 12G SAS RAID controller with SuperCap and 4 GB FBWC
 • 1 x Intel Xeon Silver 4310
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C220 M6
 • 1 x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.6 TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Máy chủ Server C220 M6 1RU NVMe optimized with up to 10x NVMe drive capability

Cấu hình: UCSC-C220-M6N

Còn hàng
Máy chủ Server C220 M7 1RU standard with up to 10x SFF drive bays
Máy chủ Máy chủ Server C220 M7 1RU standard with up to 10x SFF drive bays
 • Small form-factor (SFF) drives, with 10-drive backplane. Support 2.5in SAS/SATA/NVMe SSDs depending on controller type installed.
 • Mainboard Cisco UCS C220 M7
 • Cisco M6 12G SAS RAID Controller with 4GB FBWC (16 Drives)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4410T
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C220 M7
 • 1 x 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10GBE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1200W Titanium power supply for C-Series Servers Titanium

Máy chủ Máy chủ Server C220 M7 1RU standard with up to 10x SFF drive bays

Cấu hình: UCSC-C220-M7S

Còn hàng
Máy chủ server Cisco C220 M7 1RU NVMe optimized with up to 10x NVMe drive capability
Máy chủ Máy chủ server Cisco C220 M7 1RU NVMe optimized with up to 10x NVMe drive capability
 • Small form-factor (SFF) drives, with 10-drive backplane. Support 2.5-inch NVMe SSDs (only) drives.
 • Mainboard Cisco UCS C220 M7
 • Cisco M6 12G SAS RAID Controller with 4GB FBWC (16 Drives)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4410T
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C220 M7
 • 1 x 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.6TB 2.5in U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Intel X710T2LOCPV3G1L 2x10GbE RJ45 OCP 3.0 NIC
 • 1 x 1200W Titanium power supply for C-Series Servers Titanium

Máy chủ Máy chủ server Cisco C220 M7 1RU NVMe optimized with up to 10x NVMe drive capability

Cấu hình: UCSC-C220-M7N

Còn hàng

Máy chủ rack 1U là một trong những loại máy chủ được thiết kế để lắp đặt trong tủ rack tiêu chuẩn. Tên gọi "1U" chỉ kích thước chiều cao của máy chủ, trong đó "U" là viết tắt của "unit" (đơn vị), tương ứng với chiều cao 1.75 inch (4.445 cm). Máy chủ rack 1U thường được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu và các môi trường doanh nghiệp cần quản lý và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Ưu điểm của máy chủ rack 1U

 • Tiết kiệm không gian: Với kích thước chỉ 1U, các máy chủ này tiết kiệm không gian tủ rack, cho phép lắp đặt nhiều thiết bị hơn trong một diện tích hạn chế. Điều này rất quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu cần tối ưu hóa không gian.
 • Hiệu suất cao: Dù có kích thước nhỏ gọn, máy chủ rack 1U thường được trang bị các bộ vi xử lý mạnh mẽ, bộ nhớ RAM lớn và khả năng lưu trữ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xử lý và quản lý dữ liệu cao của doanh nghiệp.
 • Dễ dàng quản lý và bảo trì: Các máy chủ rack 1U thường đi kèm với các tính năng quản lý từ xa và hỗ trợ bảo trì dễ dàng, giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ.
 • Tiết kiệm năng lượng: Nhiều mẫu máy chủ rack 1U được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và tác động môi trường.

Ứng dụng của máy chủ rack 1U

 • Lưu trữ dữ Liệu: Máy chủ rack 1U thường được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu quan trọng trong các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp.
 • Máy chủ web: Với hiệu suất cao, máy chủ rack 1U là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến.
 • Máy chủ ảo hóa: Các máy chủ này thường được sử dụng trong các môi trường ảo hóa để chạy nhiều máy ảo trên cùng một phần cứng.
 • Phân tích dữ liệu: Với khả năng xử lý mạnh mẽ, máy chủ rack 1U phù hợp cho các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn.

Một số thương hiệu Server Rack 1U nổi tiếng

 • Dell EMC: Với các dòng sản phẩm Server PowerEdge, Dell EMC cung cấp nhiều lựa chọn máy chủ rack 1U với hiệu suất và độ tin cậy cao.
 • Hewlett Packard Enterprise (HPE): Các dòng sản phẩm Server ProLiant của HPE nổi tiếng với khả năng tùy biến và quản lý dễ dàng.
 • Cisco: Cisco cung cấp các giải pháp máy chủ rack 1U với hiệu suất mạng vượt trội và khả năng tích hợp tốt.

CNTTShop - Đơn vị uy tín cung cấp các loại máy chủ chính hãng tại Việt Nam

Máy chủ rack 1U là một giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu cần hiệu suất cao, tiết kiệm không gian và năng lượng. Với nhiều ưu điểm vượt trội và khả năng ứng dụng đa dạng, máy chủ rack 1U ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trên thị trường.

CNTTShop.vn tự hào là đơn vị cung cấp máy chủ và linh kiện máy chủ được nhiều doanh nghiệp tổ chức tin tưởng. Chúng tôi cam kết mang tới những chiếc máy chủ chất lượng đầy đủ giấy tờ CO/CQ tới khách hàng, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật về server chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệp sẽ hỗ trợ qúy khách từ bước tư vấn xây dựng cấu hình, và cài đặt nhiệt tình chu đáo. Hy vọng chúng tôi sẽ được phục vụ quý khách để cùng nhau xây dựng cơ sở hạ tâng CNTT của doanh nghiệp hiện đại.

Địa chỉ phân phối máy chủ 1U tại Hà Nội

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương (CNTTShop)

Địa chỉ: NTT03, Line1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện Thoại: 0906 051 599

Địa chỉ phân phối Máy chủ 1U tại TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương (CNTTShop)

Địa chỉ: Số 31B, Đường 1, Phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM.

Điện Thoại: 0906 051 599

Đọc thêm

Liên hệ tới CNTTShop để nhận báo giá và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Hưởng: 0866 176 188
Mr. Đức: 0968 498 887
Ms. Lan Anh: 0862 158 859
Ms. Nghĩa: 0968 559 435
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu: 0981 264 462
Mr. Đạt: 0941 164 370
Mr. Vinh: 0973 805 082

Tại sao chọn chúng tôi

sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chĩnh hãng từ nhà sản xuất

Bảo hành chính hãng

Bảo hành chính hãng

Bảo hành sản phẩm chính hãng

Tư vấn tin cậy

Tư vấn tin cậy

Tư vấn thông tin sản phẩm chính xác

Giá cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Giá cạnh tranh, thấp nhất thị trường

Phục vụ chu đáo

Phục vụ chu đáo

Đem đến sự hài lòng cho quý khách

Dịch vụ hoàn hảo

Dịch vụ hoàn hảo

Dịch vụ hoàn hảo từ A-Z

Đối tác của chúng tôi