Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0979 925 386

Hà Nội: NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. ● HCM: Số 31B, Đường 1, Phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM. ===> Đơn Vị Hàng Đầu Trong Lĩnh Vực Cung Cấp Thiết Bị Security - Network - Wifi - CCTV - Conference - Máy chủ Server - Lưu trữ Storge.
Danh mục sản phẩm
Máy chủ DEll Chính Hãng Giá Tốt

Chọn mua

Máy Chủ 2 Socket

Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Dell Broadcom 5720 Dual Port 1Gigabit Network Interface Card Full Height
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXQU 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650xs 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650xs
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for CPU less than 185W
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650XS - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750xs 2.5" with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA)
 • Mainboard Dell PowerEdge R750xs
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Standard Heatsink
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-Plug Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750xs 2.5" with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA)
 • Mainboard Dell PowerEdge R750xs
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Standard Heatsink
 • x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750xs 2.5" with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA)
 • Mainboard Dell PowerEdge R750xs
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Standard Heatsink
 • x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVEZ 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXQU 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R750xs
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Standard Heatsink
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750XS - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750xs 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R750xs
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Standard Heatsink
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750XS - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 8x2.5 Inch - 1x500W Power Supply
 • Mainboard HPE ProLiant DL380 Gen10
 • Smart Array HPE P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller
 • 1 x Intel Xeon Silver 4110 Processor (8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, 2.1GHz, DDR4-2400)
 • 1 x Heatsink HPE ProLiant DL380 Gen10
 • 1 x RAM HPE 815097-B21 8GB Single Rank x8 DDR4-2666 Registered
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • 1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch

Cấu hình: Cấu hình chuẩn

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 8x2.5 Inch - 1x500W Power Supply
 • Mainboard HPE ProLiant DL380 Gen10
 • Smart Array HPE P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller
 • 1 x Intel Xeon Silver 4110 Processor (8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, 2.1GHz, DDR4-2400)
 • 1 x Heatsink HPE ProLiant DL380 Gen10
 • 1 x RAM HPE 815098-B21 16GB Single Rank x4 DDR4-2666 Registered

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch

Cấu hình: Cấu hình mạnh

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 8x2.5 Inch - 2x500W Power Supply
 • Mainboard HPE ProLiant DL380 Gen10
 • Smart Array HPE P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller
 • 2 x Intel Xeon Silver 4110 Processor (8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, 2.1GHz, DDR4-2400)
 • 2 x Heatsink HPE ProLiant DL380 Gen10
 • 4 x Ổ cứng HDD Seagate Enterprise 1.8TB 2.5" SAS 12Gb/s 10K RPM 256MB Cache - NK

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 - 2.5 Inch

Cấu hình: Cấu hình mạnh nhất

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 4x3.5” LFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF - 4x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 4x3.5” LFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF - 4x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 4x3.5” LFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF - 4x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 2 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 2 x HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit
 • 2 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Ổ Cứng SSD P37009-B21 HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF LPC (3.5INCH) Value SAS Multi Vendor SSD
 • 2 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4LFF – 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 8x2.5” SFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF - 8x2.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller
 • x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.8GHz 8-core 105W Processor for HPE
 • x HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus Standard Heat Sink Kit
 • x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28586-B21 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray SFF 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – 8x2.5” SFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF - 8x2.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28610-B21 HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF (2.5INCH) HDD
 • 1 x Tray SFF 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF – 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 2 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 2 x HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U Standard Fan Kit
 • 2 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Ổ Cứng SSD P47808-B21 HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC (3.5INCH) Multi Vendor SSD
 • 2 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8LFF - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12LFF - 12 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12LFF - 12 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12 LFF - 12x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12LFF - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12LFF - 12 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12LFF - 12 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12 LFF - 12x3.5 Inch
 • Mainboard HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
 • Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE
 • 1 x HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U Standard Fan Kit
 • 1 x RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 833926-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray LFF 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 12LFF - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 PCIe Slot, 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 PCIe Slot, 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 3 PCIe Slots, 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXQU 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 1 PCIe Slot, 1 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R650 2.5" with up to 10 Hard Drives (SAS/SATA), 3 PCIe Slots, 2 CPU
 • Mainboard Dell PowerEdge R650
 • PERC H755 SAS Front
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 165W)
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-plug, Power Supply Non-Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R650 - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750 2.5" with up to 24 SAS/SATA Drives
 • Mainboard Dell PowerEdge R750
 • PERC H355 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 165W)
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-ASHK 1.2TB 10K RPM Self-Encrypting SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, FIPS SED140 SED
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-Plug,Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750 2.5" with up to 24 SAS/SATA Drives
 • Mainboard Dell PowerEdge R750
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 165W)
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-ASHK 1.2TB 10K RPM Self-Encrypting SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, FIPS SED140 SED
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-Plug,Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750 2.5" with up to 24 SAS/SATA Drives
 • Mainboard Dell PowerEdge R750
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 2 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 165W)
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVEZ 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXOX 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-Plug,Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750 - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750 2.5" with up to 16 SAS/SATA Drives
 • Mainboard Dell PowerEdge R750
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 165W)
 • 1 x RAM DELL 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Single, Hot-Plug,Power Supply Non Redundant (1+0), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R750 - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R750 2.5" with up to 16 SAS/SATA Drives
 • Mainboard Dell PowerEdge R750
 • Dell PERC H755 Adapter
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 1 x Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 165W)
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8
 • 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-AVFE 1.2TB Hard Drive ISE SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot-Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Dual, Hot-Plug,Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R750 - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Standard

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760 - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 16x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760 - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 24x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760 - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 24x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R760
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760 - 12 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 12 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 12x3.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R760
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHS 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXRJ 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660 up to 10x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 14 x EDSFF
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 14 x EDSFF
 • Chassis DELL R660 up to 14EDSFF
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 3.84TB NVMe Read Intensive AG Drive E3s Gen5 with carrier
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 14 x EDSFF

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 16 x EDSFF
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 16 x EDSFF
 • Chassis DELL R660 up to 16EDSFF
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 3.84TB NVMe Read Intensive AG Drive E3s Gen5 with carrier
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 16 x EDSFF

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R660
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660 - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE DL380 Gen11 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL380 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL380 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28622-B21 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5INCH) Self-encrypting FIPS HDD
 • 1 x Tray HPE 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE DL380 Gen11 up to 24x2.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL380 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL380 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28622-B21 HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5INCH) Self-encrypting FIPS HDD
 • 1 x Tray HPE 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF - 8 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF - 8 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE DL380 Gen11 up to 8x3.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL380 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL380 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ cứng HDD P53556-B21 HPE 10TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5 INCH) 512e ISE Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray HPE 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 8LFF - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen11 12SFF - 12 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF - 12 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE DL380 Gen11 up to 12x3.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL380 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL380 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray HPE 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 12LFF - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF - 24 x 2.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF - 24 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE DL380 Gen11 up to 24x2.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL380 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 2 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 2 x Heatsink for HPE DL380 Gen11
 • 2 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28505-B21 HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7.2K SFF (2.5INCH) 512e HDD
 • 1 x Ổ Cứng SSD P44007-B21 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC (2.5INCH) PM893 SSD
 • 2 x Tray HPE 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
 • 2 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 24SFF - 24 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis HPE DL360 Gen11 up to 8x2.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL360 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL360 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD P28500-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF (2.5INCH) 512e HDD
 • 1 x Tray HPE 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 8SFF - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen11 4LFF - 4 x 3.5 INCH
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 4LFF - 4 x 3.5 INCH
 • Chassis HPE DL360 Gen11 up to 8x3.5 inch
 • Mainboard HPE Proliant DL360 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL360 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x Ổ Cứng HDD 861681-B21 HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP (3.5INCH) Multi Vendor HDD
 • 1 x Tray HPE 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 4LFF - 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
HPE ProLiant DL360 Gen11 20 EDSFF - 20 x EDSFF
Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 20 EDSFF - 20 x EDSFF
 • Chassis HPE DL360 Gen11 up to 20xEDSFF
 • Mainboard HPE Proliant DL360 Gen11
 • HPE MR416i-p Gen11 x16 Lanes 8GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
 • 1 x Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 150W Processor for HPE
 • 1 x Heatsink for HPE DL360 Gen11
 • 1 x HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
 • 1 x HPE 1.92TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive E3S EC1 EDSFF CD7 SSD
 • 1 x Tray HPE EDSFF
 • 1 x Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
 • 1 x Nguồn HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Máy chủ HPE ProLiant DL360 Gen11 20 EDSFF - 20 x EDSFF

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760xs up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760 - 16 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 16 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760xs up to 16x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760 - 16 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 8x3.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHX 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760xs - 12 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 12 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R760 up to 12x3.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R760xs
 • x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHX 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 12 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R760xs up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R760xs
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R760xs
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R760xs - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 10x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 4 x 3.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 4 x 3.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 4x3.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 1 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 1 x Heatsink for DELL R660xs
 • 1 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng HDD DELL 400-ASHX 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • 1 x Tray DELL 3.5 INCH
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 4 x 3.5 INCH

Cấu hình: Basic

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 8x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R660xs
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 2 x Tray DELL 2.5 INCH
 • 1 x Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 8 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH
 • Chassis DELL R660xs up to 10x2.5 inch
 • Mainboard Dell PowerEdge R660xs
 • DELL PERC H755
 • 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000
 • 2 x Heatsink for DELL R660xs
 • 2 x RAM DELL 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
 • 1 x Ổ cứng DELL 1.2TB Hard Drive SAS 12Gbps 10k 512n 2.5in Hot Plug
 • 1 x Ổ cứng SSD DELL 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
 • 1 x Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
 • 1 x Broadcom 5720 Dual Port 1GbE Optional LOM
 • 1 x Dual, Hot-Plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode

Máy chủ Dell EMC PowerEdge R660xs - 10 x 2.5 INCH

Cấu hình: Pro

Còn hàng
Máy Chủ Server Cisco C240 M6 2RU 16x LFF
Máy chủ Server Cisco C240 M6 2RU Standard With Up To 16x LFF Drive Bays
 • Large form-factor (LFF) drives, with 12-drive backplane.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M6 LFF
 • Cisco M6 12G SAS RAID Controller with 4 GB FBWC (32 drives)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4310
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C240 M6
 • 1 x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 2 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD
 • 1 x Tray Cisco 3.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Server Cisco C240 M6 2RU Standard With Up To 16x LFF Drive Bays

Cấu hình: UCSC-C240-M6L

Còn hàng
Server Cisco C240 M6 2RU Standard With Up To 28x SFF Drive Bays
Máy chủ Server Cisco C240 M6 2RU Standard With Up To 28x SFF Drive Bays
 • Small form-factor (SFF) drives, with 24-drive backplane.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M6 SFF
 • Cisco M6 12G SAS RAID controller with SuperCap and 4GB FBWC (for UCSC-C240-M6SX server)
 • x Intel Xeon Silver 4310
 • x Heatsink for Cisco UCS C240 M6
 • x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T4LG 4x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Server Cisco C240 M6 2RU Standard With Up To 28x SFF Drive Bays

Cấu hình: UCSC-C240-M6SX

Còn hàng
Server C240 M6 2RU NVMe Optimized With Up To 28x NVMe Drive Capability
Máy chủ Server Cisco C240 M6 2RU NVMe Optimized With Up To 28x NVMe Drive Capability
 • Small form-factor (SFF) drives, with 24-drive NVMe backplane.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M6 SFF
 • Cisco M6 12G SAS RAID controller with SuperCap and 4GB FBWC (for UCSC-C240-M6SX server)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4310
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C240 M6
 • 1 x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.6 TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Server Cisco C240 M6 2RU NVMe Optimized With Up To 28x NVMe Drive Capability

Cấu hình: UCSC-C240-M6SN

Còn hàng
Server Cisco C240 M6 2 RU With Up To 12x SFF Drives, Optional Media Drive
Máy chủ Server Cisco C240 M6 2 RU With Up To 12x SFF Drives, Optional Media Drive
 • Small form-factor (SFF) drives, with 24-drive backplane.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M6 SFF
 • Cisco 12G SAS RAID controller SuperCap and 4GB FBWC (for UCSC-C240-M6S server)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4310
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C240 M6
 • 1 x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Server Cisco C240 M6 2 RU With Up To 12x SFF Drives, Optional Media Drive

Cấu hình: UCSC-C240-M6S

Còn hàng
Server Cisco C240 M6 2 RU with up to 12x NVMe drives, optional media drive
Máy chủ Server Cisco C240 M6 2 RU with up to 12x NVMe drives, optional media drive
 • Small form-factor (SFF) drives, with 12-drive NVMe backplane.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M6 SFF
 • Cisco 12G SAS RAID controller SuperCap and 4GB FBWC (for UCSC-C240-M6S server)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4310
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C240 M6
 • 1 x 32 GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.6 TB 2.5in U.2 Intel P5600 NVMe High Perf Medium Endurance
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10 GbE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1600W AC power supply for C-Series servers Platinum

Máy chủ Server Cisco C240 M6 2 RU with up to 12x NVMe drives, optional media drive

Cấu hình: UCSC-C240-M6N

Còn hàng
Máy chủ Server Cisco C240 M7 2RU standard server with up to 28x SFF drive bays
Máy chủ Máy chủ Server Cisco C240 M7 2RU standard server with up to 28x SFF drive bays
 • Small form-factor (SFF) drives, with 24-drive backplane. 2.5in SAS/SATA/NVMe drives.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M7
 • Cisco 12G SAS RAID Controller with 4GB FBWC (28 Drives)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4410T
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C240 M7
 • x 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.2 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
 • 1 x Tray Cisco 2.5 INCH
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10GBE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1200W Titanium power supply for C-Series Servers Titanium

Máy chủ Máy chủ Server Cisco C240 M7 2RU standard server with up to 28x SFF drive bays

Cấu hình: UCSC-C240-M7SX

Còn hàng
Máy chủ Cisco C240 M7 2RU NVMe optimized with up to 28x NVMe drive capability
Máy chủ Máy chủ Cisco C240 M7 2RU NVMe optimized with up to 28x NVMe drive capability
 • Small form-factor (SFF) drives, with 24-drive backplane. 2.5in NVMe (only) drives.
 • Mainboard Cisco UCS C240 M7
 • Cisco 12G SAS RAID Controller with 4GB FBWC (28 Drives)
 • 1 x Intel Xeon Silver 4410T
 • 1 x Heatsink for Cisco UCS C240 M7
 • 1 x 32GB DDR5-4800 RDIMM 1Rx4 (16Gb)
 • 1 x Ổ cứng Cisco 1.6TB 2.5in U.2 P5620 NVMe High Perf High Endurance
 • 1 x Cisco-Intel X710T2LG 2x10GBE RJ45 PCIe NIC
 • 1 x 1200W Titanium power supply for C-Series Servers Titanium

Máy chủ Máy chủ Cisco C240 M7 2RU NVMe optimized with up to 28x NVMe drive capability

Cấu hình: UCSC-C240-M7SN

Còn hàng

Server 2 Socket là một thuật ngữ kỹ thuật nói về máy chủ có thể lắp đặt được tối đa 2 bộ vi xử lý CPU, trên bo mạch chủ chứa 2 khuôn Socket cạnh nhau được đánh dấu Socket 1 và Socket 2 để lắp CPU. Máy chủ Dual-Socket có thể hoạt động bình thường với 1 CPU, và có hiệu suất tối đa cho tính toán song song và chạy đa nhiệm khi lắp full 2 CPU.

Đặc điểm nổi bật của máy chủ 2 Socket

 • Hiệu suất tăng cường: Với hai CPU, máy chủ 2 socket có thể xử lý đa luồng, cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu xử lý nhiều luồng dữ liệu cùng lúc như phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), và các ứng dụng doanh nghiệp phức tạp.
 • Khả năng mở rộng: Máy chủ 2 socket cho phép doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp và mở rộng hệ thống mà không cần thay thế toàn bộ máy chủ. Chỉ cần thêm một CPU và bộ nhớ tương ứng, hệ thống sẽ được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
 • Tiết kiệm chi phí: Mặc dù chi phí ban đầu cho máy chủ 2 socket có thể cao hơn so với máy chủ đơn socket, nhưng về lâu dài, nó tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cấp. Khả năng mở rộng dễ dàng giúp doanh nghiệp tránh được chi phí lớn khi phải thay thế toàn bộ hệ thống.
 • Tính linh hoạt cao: Máy chủ 2 socket thường đi kèm với nhiều khe cắm RAM, ổ cứng và các cổng kết nối, cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu cụ thể. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo hệ thống hoạt động mượt mà.
 • Yêu cầu tản nhiệt cao hơn: Do việc sử dụng hai CPU có thể tạo ra nhiều nhiệt lượng, máy chủ 2 socket thường đi kèm với các hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ, bao gồm quạt làm mát và tản nhiệt bằng chất lỏng.
 • yêu càu nguồn điện cao hơn: Máy chủ 2 socket cần cung cấp nguồn điện cho hai CPU, cùng với các thành phần khác như RAM, ổ cứng và các thiết bị ngoại vi. Điều này dẫn đến nhu cầu nguồn điện cao hơn. Để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định, máy chủ 2 socket thường được trang bị các bộ nguồn dự phòng để tránh gián đoạn do sự cố nguồn điện.

Máy chủ 2 Socket có khả năng tính toán song song hiệu suất cao

Hai CPU trên máy chủ 2 socket sẽ phân chia tải công việc, mỗi CPU sẽ xử lý một phần nhiệm vụ, giúp tăng cường hiệu suất và tốc độ xử lý tổng thể.

Với hai CPU hoạt động song song, máy chủ 2 socket có khả năng xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc, đáp ứng tốt các yêu cầu đa nhiệm của các ứng dụng hiện đại.

Trong một số trường hợp, nếu một CPU gặp sự cố, CPU còn lại có thể tiếp tục hoạt động, giúp duy trì hoạt động của hệ thống và giảm thiểu thời gian gián đoạn.

Các thương hiệu máy chủ 2 socket phổ biến hiện nay

Dell EMC PowerEdge là dòng máy chủ nổi tiếng của Dell với các mẫu máy chủ 2 socket được ưa chuộng như PowerEdge R740, PowerEdge R650xs, PowerEdge R750xs, PowerEdge R750, PowerEdge R650, PowerEdge R760, PowerEdge R760xs, PowerEdge R660xs.. Các máy chủ này nổi bật với hiệu suất cao, khả năng mở rộng linh hoạt và hỗ trợ nhiều tùy chọn cấu hình phần cứng.

HPE ProLiant là dòng máy chủ chủ lực của HPE, với các mẫu như ProLiant DL380 và DL360. Các máy chủ này được thiết kế để cung cấp hiệu suất tối ưu, độ tin cậy cao và khả năng bảo trì dễ dàng. Hỗ trợ CPU Intel Xeon Scalable và AMD EPYC, Công nghệ HPE iLO (Integrated Lights-Out) cho quản lý từ xa, Hỗ trợ đa dạng các tùy chọn lưu trữ và Card mạng.

Cisco UCS là dòng máy chủ của Cisco, với các mẫu máy chủ 2 socket như UCS C240 và C220. Cisco UCS nổi bật với khả năng tích hợp mạng và điện toán, mang lại hiệu suất cao và quản lý đơn giản. Hỗ trợ CPU Intel Xeon Scalable, rích hợp với các giải pháp mạng của Cisco, quản lý tập trung qua Cisco UCS Manager.

Supermicro SuperServer là dòng máy chủ của Supermicro, với các mẫu máy chủ 2 socket như SuperServer 2029U và 6029U. Supermicro được biết đến với tính linh hoạt cao, hiệu suất mạnh mẽ và giá thành cạnh tranh.

So sánh máy chủ 2 Socket với máy chủ 1 Socket

So với máy chủ 1 socket máy chủ 2 socket có khả năng chứa hai CPU, cho phép xử lý nhiều tác vụ đồng thời và tăng cường hiệu suất tổng thể. Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao như phân tích dữ liệu lớn, ảo hóa, và trí tuệ nhân tạo. Dễ dàng nâng cấp thêm CPU để tăng hiệu suất khi cần thiết.

Máy chủ 2 Soket cũng dễ dàng mở rộng bằng cách thêm CPU thứ hai và nâng cấp các thành phần khác như RAM và ổ cứng lưu trữ. Lý tưởng cho các doanh nghiệp phát triển và có nhu cầu mở rộng tài nguyên máy chủ trong tương lai.

Server 2-Socket có mức đầu tư ban đầu cao hơn do cần hỗ trợ hai CPU và các thành phần liên quan., nhưng lợi ích từ khả năng mở rộng và hiệu suất có thể bù đắp chi phí này trong dài hạn.

Mua máy chủ 2 Socket chính hãng, uy tín tại CNTTShop

Máy chủ 2 Socket phù hợp cho các doanh nghiệp lớn và trung tâm dữ liệu với các ứng dụng yêu cầu xử lý cao, như cơ sở dữ liệu lớn, ảo hóa, phân tích dữ liệu và AI. Đáp ứng khả năng mở rộng và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Khi quý khách chọn mua máy chủ 2 Socket cần tìm đơn vị có uy tín có các chuyên gia am hiểu về máy chủ để tư vấn và xây dựng cấu hình máy chủ phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng.

CNTTShop là đơn vị cung cấp máy chủ uy tín 10 năm tại Việt Nam, được nhiều đơn vị tin tưởng, đã và đang cung cấp hàng trăm nghìn máy chủ chính hãng tới người dùng. Chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng bảo hành chính hãng, chuyên gia máy chủ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp nhiệt tính.

Địa chỉ phân phối máy chủ tại Hà Nội

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương (CNTTShop)

Địa chỉ: NTT03, Line1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện Thoại: 0906 051 599

Địa chỉ phân phối Máy chủ tại TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương (CNTTShop)

Địa chỉ: Số 31B, Đường 1, Phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM.

Điện Thoại: 0906 051 599

Đọc thêm

Liên hệ tới CNTTShop để nhận báo giá và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Hưởng: 0866 176 188
Mr. Đức: 0968 498 887
Ms. Lan Anh: 0862 158 859
Ms. Nghĩa: 0968 559 435
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu: 0981 264 462
Mr. Đạt: 0941 164 370
Mr. Vinh: 0973 805 082

Tại sao chọn chúng tôi

sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chĩnh hãng từ nhà sản xuất

Bảo hành chính hãng

Bảo hành chính hãng

Bảo hành sản phẩm chính hãng

Tư vấn tin cậy

Tư vấn tin cậy

Tư vấn thông tin sản phẩm chính xác

Giá cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Giá cạnh tranh, thấp nhất thị trường

Phục vụ chu đáo

Phục vụ chu đáo

Đem đến sự hài lòng cho quý khách

Dịch vụ hoàn hảo

Dịch vụ hoàn hảo

Dịch vụ hoàn hảo từ A-Z

Đối tác của chúng tôi