Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0862 323 559

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

FortiNAC

( 1 sản phẩm)

Dòng sản phẩm FortiNAC của hãng Fortinet bao gồm các sản phẩm phần cứng, máy ảo sử dụng giải pháp NAC ( Network access control) có chức năng chính là kiểm soát truy cập mạng tạo ra không gian mạng an toàn và tin cậy.
FortiNAC là giải pháp kiểm soát truy cập mạng nâng cao trong giải pháp Fortinet Security Fabric với khả năng hiển thị, kiểm soát và phản hồi tự động cho mọi kết nối mạng. FortiNAC cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng, mở rộng quyền kiểm soát các thiết bị của bên thứ 3. 
 

Đọc thêm

  • Recommended User
  • Firewall Throughput
  • NGFW throughput
  • IPS Throughput
  • Concurrent Sessions
  • New Sessions/Second
  • Threat Protection Throughput
  • Interfaces and Modules