Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0862 323 559

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

F5 BIG-IP Application Security Manager

( 10 sản phẩm)

F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM) là một tường lửa ứng dụng web linh hoạt bảo vệ các ứng dụng web trong môi trường đám mây truyền thống, ảo và riêng tư. F5 BIG-IP ASM giúp bảo mật các ứng dụng chống lại các lỗ hổng không xác định và cho phép tuân thủ các nhiệm vụ quy định chính. BIG-IP ASM là một phần quan trọng của giải pháp tường lửa phân phối ứng dụng F5, giúp hợp nhất quản lý lưu lượng, tường lửa mạng, truy cập ứng dụng, bảo vệ DDoS, kiểm tra SSL và bảo mật DNS.

Đọc thêm