Module quang HPE

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
KM
-50%
JD095C-CL SFP OEM cho HPE dùng thay thế cho PN: JD095C

Giá bán 2.000.000₫ 1.000.000₫

KM
-75%
JD096C-CL SFP OEM cho HPE dùng thay thế cho PN: JD096C

Giá bán 4.600.000₫ 1.149.998₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng