Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0862 323 559

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

F5 BIG-IP Carrier Grade NAT

( 20 sản phẩm)

Sự gia tăng trên toàn thế giới của các thiết bị hỗ trợ Internet và không dây đã dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng của địa chỉ IPv4. Một trong năm RIR (Cơ quan đăng ký Internet khu vực) đã cạn kiệt phân bổ IPv4 và phần còn lại dự kiến sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp trong vòng một vài năm; trong khi đó, việc áp dụng IPv6 chậm hơn dự đoán. Các nhà cung cấp dịch vụ cần một giải pháp giúp họ quản lý sự suy giảm địa chỉ IPv4 và tăng cường tối ưu hóa mạng bằng cách chuyển đổi liền mạch sang IPv6.

F5 BIG-IP Carrier-Grade NAT (CGNAT) cung cấp một loạt các công cụ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi thành công sang IPv6 trong khi tiếp tục hỗ trợ và tương tác với các thiết bị và nội dung IPv4 hiện có. F5 BIG-IP CGNAT cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ giải pháp đường hầm với khả năng Dual-Stack Lite cũng như các giải pháp dịch địa chỉ mạng gốc, chẳng hạn như NAT44 và NAT64. Nó cung cấp khả năng mở rộng cấp nhà cung cấp dịch vụ bằng cách cung cấp số lượng bản dịch địa chỉ IP rất cao, tốc độ thiết lập bản dịch NAT rất nhanh, thông lượng cao và ghi nhật ký tốc độ cao.

Đọc thêm