Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0862 323 559

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

F5 BIG-IP DDoS Hybrid Defender

( 5 sản phẩm)

F5 DDoS Hybrid Defender cung cấp hệ thống phòng thủ từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán tại chỗ và đám mây thế hệ tiếp theo để đảm bảo các biện pháp bảo vệ trong thời gian thực chống lại các mối đe dọa DDoS khối lượng lớn; tấn công mạng và ứng dụng động; và các mối đe dọa ẩn trong lưu lượng được mã hóa.

Các cuộc tấn công DDoS vẫn là một mối quan tâm đáng kể và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng ngừng hoạt động dịch vụ kinh doanh mà các tổ chức phải đối mặt ngày nay. Các cuộc tấn công như vậy đe dọa các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và thường được sử dụng như một smoke screen cho các vụ hack hoặc trộm cắp tinh vi và nguy hiểm hơn. Các cuộc tấn công DDoS đã phát triển thành nhiều lớp và phức tạp — không còn chỉ là tấn công mạng nữa: lớp ứng dụng nằm trực tiếp trong các lớp chéo. Việc bạn phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công nhanh như thế nào là rất quan trọng để giữ cho các ứng dụng kinh doanh của bạn hoạt động.

Đọc thêm