Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0979 925 386

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thiết bị mạng: 0966 658 525 - 0979 925 386 Máy chủ Server: 0986 268 383 Purchase: 0963 506 565
Danh mục sản phẩm

Thiết bị tường lửa Firewall

( 3927 sản phẩm)

Thiết bị tường lửa Firewall là thiết bị bảo mật trong mạng, nhiệm vụ của Firewall là kiểm soát lưu lượng trong mạng dựa trên các chính sách bảo mật được quy định trước.

Đọc thêm

  • Recommended User
  • Firewall Throughput
  • NGFW throughput
  • IPS Throughput
  • Concurrent Sessions
  • New Sessions/Second
  • Threat Protection Throughput
  • Interfaces and Modules