Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0966 658 525

Hà Nội: NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. ● HCM: Số 31B, Đường 1, Phường An Phú, Quận 2 (Thủ Đức), TP HCM. ===> Đơn Vị Hàng Đầu Trong Lĩnh Vực Cung Cấp Thiết Bị Security - Network - Wifi - CCTV - Conference - Máy chủ Server - Lưu trữ Storge.
Thiết bị mạng: 0862 158 859 - 0966 658 525 Máy chủ Server: 0866 176 188 Purchase: 0963 506 565
Danh mục sản phẩm

F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall

( 168 sản phẩm)

Các giải pháp WAF của F5 được triển khai tại nhiều trung tâm dữ liệu hơn bất kỳ các thiết bị WAF của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Bộ giải pháp F5 BIG-IP WAF toàn diện bao gồm các bộ quy tắc được quản lý cho Amazon Web Services (AWS); cloud-based, self-service và được quản lý trong nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây F5 Silverline; tích hợp bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC) với F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM); và F5 Advanced Web Application Firewall (Advanced WAF).

Đọc thêm