Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0862 323 559

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall

( 21 sản phẩm)

Các giải pháp WAF của F5 được triển khai tại nhiều trung tâm dữ liệu hơn bất kỳ các thiết bị WAF của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Bộ giải pháp F5 BIG-IP WAF toàn diện bao gồm các bộ quy tắc được quản lý cho Amazon Web Services (AWS); cloud-based, self-service và được quản lý trong nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây F5 Silverline; tích hợp bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC) với F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM); và F5 Advanced Web Application Firewall (Advanced WAF).

Đọc thêm