Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 MPX 14100-40S Citrix NetScaler ADC Application Delivery Controller Citrix MPX 14100-40S Updating... Updating...

Phân phối Thiết bị cân bằng tải Citrix MPX 14100-40S Citrix NetScaler ADC Application Delivery Controller chính hãng cho Máy chủ Server.

Giá tốt
2 MPX 14100-40G Citrix NetScaler ADC Application Delivery Controller Citrix MPX 14100-40G Updating... Updating...

Thiết bị cân bằng tải Load Balancing Citrix MPX 14100-40G Citrix NetScaler ADC Application Delivery Controller

Giá tốt
3 MPX 14100 Citrix NetScaler ADC Application Delivery Controller Citrix MPX 14100 Updating... Updating... Thiết bị cân bằng tải Load Balancing Citrix MPX 14100 Citrix NetScaler ADC Application Delivery Controller Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.