Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 N9K-C9508-B3R8Q - 8 slot, 2 Sup, 4 FM, 2 SC, 6 PS, 4x9464TX, 8 BIDI N9K-C9508-B3R8Q Updating... Updating... N9K-C9508-B3R8Q - 8 slot, 2 Sup, 4 FM, 2 SC, 6 PS, 4x9464TX, 8 BIDI Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản