Công nghệ Juniper Virtual Chassis Switches

Virtual Chassis Switches là gì?

Các dòng Switch Juniper Networks EX Series and QFX Series có hỗ trợ tính năng Virtual Chassis  tương đương (Stack)l à một công nghệ linh hoạt có thể mở rộng và kết nối các thiết bị đơn lẻ thành 1 thiết bị logic duy nhất. Các cổng kết nối Virtual Chassis (VPC) chịu trách nhiệm truyền tất cả dữ liệu và điều khiển lưu lượng, hỗ trợ 10 thiết bị. 

Những ưu điểm khi sử dụng Virtual chassis:

- Đơn giản hóa cấu hình và bảo trì, nhiều thiết bị có thể được cấu hình quản lý trên 1 thiết bị logic.
- Tăng khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cao (HA).
- Giảm chi phí triển khai hạ tầng mạng bằng cách cho phép các thiết bị mạng đồng bộ hóa với một thiết bị logic thay vì với nhiều thiết bị vật lý.
- Cho phép cấu trúc liên kết mạng Lớp 2 được đơn giản hóa  với các các giao thức ngăn chặn vòng lặp như giao thức Spaning Tree Protocol (STP). 
- Cung cấp một mô hình linh hoạt để mở rộng mạng có thể dễ dàng thêm các thiết bị thành viên tối đa 10 thiết bị để tăng số lượng cổng truy cập trên mạng của mình để hỗ trợ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác theo một cấu hình đã được định trước.
Virtual Chassis ports (VCPs)  được sử dụng trong VCF để kết nối các thiết bị dạng lá với thiết bị dạng cột sống. Tất cả lưu lượng kiểm soát và dữ liệu trong VCF được truyền tải qua các VCP.

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản