FG-2601F Firewall FortiGate 2601F dual AC power supplies with 2TB onboard storage

Phân phối, báo giá Thiết bị tường lửa Firewall FortiGate 2601F FG-2601F 4 x 100GE/40GE QSFP28 slots, 16 x 25GE/10GE SFP28 slots, 16 x 10GE RJ45 ports, 2x 10G SFP+ HA slots, 2x 1G MGMT ports, SPU NP7 and CP9 hardware accelerated, and dual AC power supplies with 2TB onboard storage chính hãng.

Mã sản phẩm: FG-2601F
Tình trạng: Còn Hàng
Phụ kiện dùng cho Fortinet FG-2601F Datasheet

Cam Kết Bán Hàng

✓ Đầy đủ CO/CQ

✓ Hỗ trợ đại lý và dự án

✓ Giao hàng trên toàn quốc

✓ Sản phẩm chính hãng 100%

✓ Cam kết giá rẻ nhất thị trường

✓ Bảo hành, đổi trả nhanh chóng

✓ Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, nhiệt tình

NTT03 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. số 31B, đường 1, phường An Phú, Quận 2, TP HCM.
Các tùy chọn đặt hàng FG-2601F
FortiGate-2601F
FG-2601F 4 x 100GE/40GE QSFP28 slots, 16 x 25GE/10GE SFP28 slots, 16 x 10GE RJ45 ports, 2x 10G SFP+ HA slots, 2x 1G MGMT ports, SPU NP7 and CP9 hardware accelerated, and dual AC power supplies with 2TB onboard storage
#FG-2601F

List Price: $142,500

Fortinet FortiGate-2601F Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection
FG-2601F-BDL-817-12 FortiGate-2601F Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection
#FG-2601F-BDL-817-12

List Price: $285,000

FG-2601F-BDL-817-36 FortiGate-2601F Hardware plus 3 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection
#FG-2601F-BDL-817-36

List Price: $570,000

FG-2601F-BDL-817-60 FortiGate-2601F Hardware plus 5 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection
#FG-2601F-BDL-817-60

List Price: $855,000

Fortinet FortiGate-2601F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection
FG-2601F-BDL-811-12 FortiGate-2601F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection
#FG-2601F-BDL-811-12

List Price: $256,500

FG-2601F-BDL-811-36 FortiGate-2601F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection
#FG-2601F-BDL-811-36

List Price: $484,500

FG-2601F-BDL-811-60 FortiGate-2601F Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection
#FG-2601F-BDL-811-60

List Price: $712,500

Fortinet FortiGate-2601F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
FG-2601F-BDL-950-12 FortiGate-2601F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
#FG-2601F-BDL-950-12

List Price: $235,125

FG-2601F-BDL-950-36 FortiGate-2601F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
#FG-2601F-BDL-950-36

List Price: $420,375

FG-2601F-BDL-950-60 FortiGate-2601F Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
#FG-2601F-BDL-950-60

List Price: $605,625

Firewall FortiGate 2601F FG-2601F Chính Hãng

Fortigate Part Number 
List Price
: $
Giá bán
Bảo hành
Made In
Stock

hình ảnh Firewall FortiGate 2601F FG-2601F

Các tùy chọn Option, License cho FG-2601F
Accessories
AC power supply for FG-1800/1801F and FG-2600/2601F
#SP-FG1800F-PS

List Price:$2,715

Fortinet FortiGate-2601F 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS, AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS, AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare)
#FC-10-F26F1-817-02-12

List Price:$142,500

FortiGate-2601F 3 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS, AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare)
#FC-10-F26F1-817-02-36

List Price:$427,500

FortiGate-2601F 5 Year 360 Protection (SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FMG/FAZ Cloud, IPAM, IPS, AMP, App Ctrl, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare)
#FC-10-F26F1-817-02-60

List Price:$712,500

Fortinet FortiGate-2601F Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-811-02-12

List Price:$114,000

FortiGate-2601F 3 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-811-02-36

List Price:$342,000

FortiGate-2601F 5 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-811-02-60

List Price:$570,000

Fortinet FortiGate-2601F Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-950-02-12

List Price:$92,625

FortiGate-2601F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-950-02-36

List Price:$277,875

FortiGate-2601F 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-950-02-60

List Price:$463,125

Fortinet FortiGate-2601F Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-928-02-12

List Price:$64,125

FortiGate-2601F 3 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-928-02-36

List Price:$192,375

FortiGate-2601F 5 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare)
#FC-10-F26F1-928-02-60

List Price:$320,625

Fortinet FortiGate-2601F FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention
FortiGate-2601F 1 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention
#FC-10-F26F1-131-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and Log Retention
FortiGate-2601F 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention
#FC-10-F26F1-131-02-36

List Price:$85,500

Fortinet FortiGate-2601F 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and Log Retention
FortiGate-2601F 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention
#FC-10-F26F1-131-02-60

List Price:$142,500

Fortinet FortiGate-2601F Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service
FortiGate-2601F 1 Year Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service
#FC-10-F26F1-100-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F FortiGuard IPS Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiGuard IPS Service
#FC-10-F26F1-108-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F FortiGuard Web Filtering Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiGuard Web Filtering Service
#FC-10-F26F1-112-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F FortiGuard Industrial Security Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiGuard Industrial Security Service
#FC-10-F26F1-159-02-12

List Price:$14,250

Fortinet FortiGate-2601F FortiGuard Security Rating Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiGuard Security Rating Service
#FC-10-F26F1-175-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F IoT Detection Service
FortiGate-2601F 1 Year IoT Detection Service
#FC-10-F26F1-231-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F FortiIPAM Cloud Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiIPAM Cloud Service
#FC-10-F26F1-233-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service
FortiGate-2601F 1 Year SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service
#FC-10-F26F1-288-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal
FortiGate-2601F 1 Year SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal
#FC-10-F26F1-289-02-12

List Price:$28,500

Fortinet FortiGate-2601F SD-WAN Orchestrator Entitlement License
FortiGate-2601F 1 Year SD-WAN Orchestrator Entitlement License
#FC-10-F26F1-319-02-12

List Price:$42,750

Fortinet FortiGate-2601F FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service
#FC-10-F26F1-179-02-12

List Price:$14,250

Fortinet FortiGate-2601F FortiAnalyzer Cloud: Cloud-based Events and Security Log Monitoring including IOC Service
FortiGate-2601F 1 Year FortiAnalyzer Cloud: Cloud-based Events and Security Log Monitoring including IOC Service
#FC-10-F26F1-188-02-12

List Price:$35,625

Fortinet FortiGate-2601F FortiConverter Service for one time configuration conversion service
FortiGate-2601F 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service
#FC-10-F26F1-189-02-12

List Price:$7,125

Fortinet FortiGate-2601F 24x7 FortiCare Contract
FortiGate-2601F 1 Year 24x7 FortiCare Contract
#FC-10-F26F1-247-02-12

List Price:$28,500

FortiGate-2601F 3 Year 24x7 FortiCare Contract
#FC-10-F26F1-247-02-36

List Price:$85,500

FortiGate-2601F 5 Year 24x7 FortiCare Contract
#FC-10-F26F1-247-02-60

List Price:$142,500

Fortinet FortiGate-2601F ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling)
FortiGate-2601F 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling)
#FC-10-F26F1-284-02-12

List Price:$35,625

FortiGate-2601F 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling)
#FC-10-F26F1-284-02-36

List Price:$106,875

FortiGate-2601F 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling)
#FC-10-F26F1-284-02-60

List Price:$178,125

Fortinet FortiGate-2601F Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare)
#FC-10-F26F1-210-02-12

List Price:$7,625

Fortinet FortiGate-2601F 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare)
#FC-10-F26F1-211-02-12

List Price:$17,600

Fortinet FortiGate-2601F 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare)
FortiGate-2601F 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare)
#FC-10-F26F1-212-02-12

List Price:$31,850

Fortinet FortiGate-2601F Secure RMA Service
FortiGate-2601F 1 Year Secure RMA Service
#FC-10-F26F1-301-02-12

List Price:$10,688

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #FG-2601F ?

Có 0 bình luận:
Bạn cần báo giá tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Tuấn
0906 051 599
Ms. Thủy
0962 052 874
Ms. Kim Dung
0967 415 023
Ms. Hoa
0868 142 066
Ms. Tuyên
0369 832 657
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr. Vinh
0973 805 082
Mr. Đạt
0941 164 370
Check giá trên mobile
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.