Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Intel Xeon Gold 6138T Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2GHz, DDR4-2666) 6138T Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 6138T
Giá tốt
2 Intel Xeon Gold 6138 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2 GHz, DDR4-2667) 6138 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: 6138
Giá tốt
3 461384-B21 - HP BLc3000 10K Rack Brkt Option 461384-B21 $ 25 293,750 đ 461384-B21 - HP BLc3000 10K Rack Brkt Option Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.