Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 7613S-SUP2TXL-R - Cisco 7613S Chassis,13-slot, VS-S2T-10G-XL,PS 7613S-SUP2TXL-R $ 97,995 1,036,297,125 đ 7613S-SUP2TXL-R - Cisco 7613S Chassis,13-slot, VS-S2T-10G-XL,PS Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.