Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 A9K-4PT-CM-TRL3P= - ASR 9K 4-port CM TR L3P Bundle including 8-port 100GE LC A9K-4PT-CM-TRL3P= $ 610,000 6,450,750,000 đ A9K-4PT-CM-TRL3P= - ASR 9K 4-port CM TR L3P Bundle including 8-port 100GE LC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.