Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 A9K-TUNNEL-ENT - ASR 9000 RTU license for Tunnel Protocols A9K-TUNNEL-ENT $ 60,000 634,500,000 đ A9K-TUNNEL-ENT - ASR 9000 RTU license for Tunnel Protocols Giá tốt
2 A9K-TUNNEL-ENT= - ASR 9000 RTU license for Tunnel Protocols A9K-TUNNEL-ENT= $ 60,000 634,500,000 đ A9K-TUNNEL-ENT= - ASR 9000 RTU license for Tunnel Protocols Giá tốt
3 L-SA9K-TUNNEL-ENT= - ASR 9K Smart License RTU Lic for Tunnel Protocols (Spare) L-SA9K-TUNNEL-ENT= $ 60,000 634,500,000 đ L-SA9K-TUNNEL-ENT= - ASR 9K Smart License RTU Lic for Tunnel Protocols (Spare) Giá tốt
4 S-A9K-TUNNEL-ENT - ASR 9K Smart License RTU License for Tunnel Protocols S-A9K-TUNNEL-ENT $ 60,000 634,500,000 đ S-A9K-TUNNEL-ENT - ASR 9K Smart License RTU License for Tunnel Protocols Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.