Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Rack mount kit ACS-1900-RM-19 ACS-1900-RM-19 $ 100 1,057,500 đ Rack mount kit ACS-1900-RM-19 (ACS 1900 RM 19) tai gắn rack cho dòng switch cisco 1900 series Rack mount kit ACS-1900-RM-19 được sử dụng trong các datacenter, tủ kỹ thuật Giá tốt
2 ACS-1900-RM-19= - Rack Mount Kit for 1921, 1905 ACS-1900-RM-19= $ 200 2,115,000 đ ACS-1900-RM-19= - Rack Mount Kit for 1921, 1905 Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.