Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-ANT2480V-N= - 2.4 GHz, 8 dBi Omni with N Connector AIR-ANT2480V-N= $ 399 4,219,425 đ AIR-ANT2480V-N= - 2.4 GHz, 8 dBi Omni with N Connector Giá tốt
2 AIR-ANT2480V-N - 2400-2483.5 MHz, 8.0 dBi Omni Ant. with N Connect AIR-ANT2480V-N $ 399 4,219,425 đ AIR-ANT2480V-N - 2400-2483.5 MHz, 8.0 dBi Omni Ant. with N Connect Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.