Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-ANT2547VG-N - 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi Dual Band Omni Ant., Gray,  N conn. AIR-ANT2547VG-N $ 389 4,113,675 đ AIR-ANT2547VG-N - 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi Dual Band Omni Ant., Gray, N conn. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.