Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-ANT5135DW-R - 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna White, RP-TNC AIR-ANT5135DW-R $ 25 264,375 đ AIR-ANT5135DW-R - 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna White, RP-TNC Giá tốt
2 AIR-ANT5135DW-R= - 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna White, RP-TNC AIR-ANT5135DW-R= $ 25 264,375 đ AIR-ANT5135DW-R= - 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna White, RP-TNC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.