Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-AP3702E-UXK9 Cisco Wireless Aironet 3700 Access Point AIR-AP3702E-UXK9 $ 1,745 20,503,750 đ Cisco AIR-AP3702E-UXK9 Aironet 3700 Wireless Access Point Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac. Wave 1, data rates up to 1.3 Gbps, 1x10 BASE-T autosensing (RJ-45), not include power. Giá tốt
2 AIR-AP3702E-UXK910 Cisco Wireless Aironet 3700 Access Point AIR-AP3702E-UXK910 Updating... Updating... Cisco AIR-AP3702E-UXK910 Aironet 3700 Wireless Access Point Eco-pack dual-band 802.11a/g/n/ac, 10 quantity access points. Wave 1, data rates up to 1.3 Gbps, 1x10 BASE-T autosensing (RJ-45), not include power. Giá tốt
3 AIR-AP3702E-UXK9C Cisco Wireless Aironet 3700 Access Point AIR-AP3702E-UXK9C Updating... Updating... Cisco AIR-AP3702E-UXK9C Aironet 3700 Wireless Access Point Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac, configurable. Wave 1, data rates up to 1.3 Gbps, 1x10 BASE-T autosensing (RJ-45), not include power. Giá tốt
4 AIR-AP3702E-UXK910C Cisco Wireless Aironet 3700 Access Point AIR-AP3702E-UXK910C Updating... Updating... Cisco AIR-AP3702E-UXK910C Aironet 3700 Wireless Access Point Eco-pack dual-band 802.11a/g/n/ac, 10 quantity access points, configurable. Wave 1, data rates up to 1.3 Gbps, 1x10 BASE-T autosensing (RJ-45), not include power. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.