Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-AP3802I-E-K9 Cisco Aironet wireless 3800 Series Access Point AIR-AP3802I-E-K9 $ 1,795 21,091,250 đ Cisco AIR-AP3802I-E-K9 Aironet 3800 Wireless Access Point Dual-band, controller-based 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, data rates up to 5.2 Gbps, 2x5 Multigigabit Ethernet (RJ-45), not include power Giá tốt
2 AIR-AP3802I-E-K9C Cisco Aironet wireless 3800 Series Access Point AIR-AP3802I-E-K9C $ 1,795 21,091,250 đ Cisco wifi AIR-AP3802I-E-K9C (AIR AP3802I E K9C) Aironet wireless 3800 Access Point Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac Wave 2 , configurable, data rates up to 5.2 Gbps, 2x5 Multigigabit Ethernet (RJ-45), not include power. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.