Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Aruba Instant IAP-277 Dual Radio Integrated Directional Ant Outdoor AP. IAP-277 Updating... Updating...

Bộ phát wifi Aruba Instant IAP-277 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Directional Ant Outdoor AP.

Giá tốt
2 Aruba AP-277 802.11ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Directional Ant Outdoor AP. AP-277 Updating... Updating...

Aruba AP-277 JW180A, JW181A 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio Integrated Directional Antenna Outdoor AP.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.