Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 ASA-IC-6GE-CU-B Cisco ASA 5525-X Interface Card 6-port 10/100/1000, RJ-45 ASA-IC-6GE-CU-B $ 5,000 52,875,000 đ ASA-IC-6GE-CU-A Cisco ASA Interface Card with 6 10/100/1000 copper GE data ports for ASA 5525-X Giá tốt
2 ASA-IC-6GE-CU-B= Cisco ASA 5525-X Interface Card 6-port 10/100/1000, RJ-45 (Spare) ASA-IC-6GE-CU-B= $ 6,000 63,450,000 đ ASA-IC-6GE-CU-B= Cisco ASA Interface Card with 6 10/100/1000 copper GE data ports for ASA 5525-X (Spare) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.