Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 ASA5525-FPWR-K9 Cisco ASA 5525-X with FirePOWER, 8GE data, 3DES/AES, SSD ASA5525-FPWR-K9 $ 9,295 98,294,625 đ

Cisco ASA5525-FPWR-K9 ASA 5525-X Next-Generation Firewall with FirePOWER services, 8GE data, AC, 3DES/AES, SSD

Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.