Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 ASR5K-011G2-LX-K9= - GLC2 1-Port 1xGbE Line Card - 2nd Gen w/LX SM SFP ASR5K-011G2-LX-K9= $ 12,500 132,187,500 đ ASR5K-011G2-LX-K9= - GLC2 1-Port 1xGbE Line Card - 2nd Gen w/LX SM SFP Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.