Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C1-C6824-X-LE-40G Cisco ONE Catalyst 6824-X-Chassis and 2x40G Standard Tables C1-C6824-X-LE-40G $ 46,000 486,450,000 đ Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco ONE C1-C6824-X-LE-40G Catalyst 6824-X-Chassis with 24 Ports SFP/SFP+ SLots, 2x40G Standard Tables Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.