Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C3560X-24-S-E - C3560X-24 IP Base to IP Services Paper License C3560X-24-S-E $ 4,000 42,300,000 đ C3560X-24-S-E - C3560X-24 IP Base to IP Services Paper License Giá tốt
2 L-C3560X-24-S-E - C3560X-24 IP Base to IP Services E-License L-C3560X-24-S-E $ 4,000 42,300,000 đ L-C3560X-24-S-E - C3560X-24 IP Base to IP Services E-License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.