Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C6807-XL-FAN= Cisco Catalyst 6807-XL Chassis Fan (spare) C6807-XL-FAN= $ 500 5,287,500 đ C6807-XL-FAN= Cisco Catalyst 6807-XL Chassis Fan Tray (spare) For Switch Cisco C6807-XL Giá tốt
2 C6807-XL-FAN Cisco Catalyst  6807-XL Chassis Fan Tray C6807-XL-FAN $ 500 5,287,500 đ C6807-XL-FAN Cisco Catalyst 6807-XL Chassis Fan Tray For Switch Cisco C6807-XL Giá tốt
3 2D-C6807-XL-FAN= Cisco Catalyst 6807-XL Chassis Fan (spare) w/2D Barcode 2D-C6807-XL-FAN= $ 500 5,287,500 đ Cisco 2D-C6807-XL-FAN= Catalyst 6807-XL Chassis Fan Tray (spare) w/2D Barcode For Switch Cisco C6807-XL Giá tốt
4 2D-C6807-XL= Cisco Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) w/2D Barcode 2D-C6807-XL= $ 15,000 158,625,000 đ Switch Cisco 2D-C6807-XL= Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) with 2D Barcode Giá tốt
5 C6807-XL Switch Cisco Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU C6807-XL $ 15,000 158,625,000 đ Thiết bị mạng Switch Cisco C6807-XL Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU, 4 Power Supply Slot, 1 Fan Tray Giá tốt
6 C6807-XL-S2T-BUN Cisco 6807-XL with Chassis+Fan Tray+ Sup2T+2xPower Supply; IP Services ONLY C6807-XL-S2T-BUN $ 38,000 401,850,000 đ Switch Cisco C6807-XL-S2T-BUN Catalyst 6807-XL 7-slot include Chassis+Fan Tray+ Sup2T+2xPower Supply; IP Services ONLY Giá tốt
7 C6807-XL= Cisco Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU Spare C6807-XL= $ 15,000 158,625,000 đ Thiết bị mạng Switch Cisco C6807-XL= Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU (spare) 4 Power Supply Slot, 1 Fan Tray Spare Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.