Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C927-4P Cisco ISR 927 Security Router with VDSL/ADSL2+ Annex A, IP Base C927-4P Updating... Updating...

Router Cisco C927-4P ISR 927 1 WAN Port GE, 1 VADSL (Annex A), 4 LAN Port GE managed switch, security with VDSL/ADSL2+ Annex A, IP Base

Giá tốt
2 C927-4PM Cisco ISR 927 Security Router with VDSL/ADSL2+ Annex M, IP Base C927-4PM Updating... Updating...

Router Cisco C927-4PM ISR 927 1 WAN Port GE, 1 VADSL (Annex M), 4 LAN Port GE managed switch, security with VDSL/ADSL2+ Annex M, IP Base

Giá tốt
3 C927-4P-SEC Cisco ISR 927 Router with VDSL/ADSL2+ Annex A, SEC License Bundle C927-4P-SEC Updating... Updating...

Router Cisco C927-4P-SEC ISR 927 1 WAN Port GE, 1 VDSL/ADSL2+ Annex A, 4 LAN Port GE, with SEC License Bundle

Giá tốt
4 C927-4PM-SEC Cisco ISR 927 Router with VDSL/ADSL2+ Annex M, SEC License Bundle C927-4PM-SEC Updating... Updating...

Router Cisco C927-4PM-SEC ISR 927 1 WAN Port GE, 1 VDSL/ADSL2+ Annex M, 4 LAN Port GE, with SEC License Bundle

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.