Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C9300-DNA-P-24-5Y C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year C9300-DNA-P-24-5Y $ 4,460 41,924,000 đ Giấy phép bản quyền Switch Cisco C9300-DNA-P-24-5Y C9300 Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.