LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CDAREC-SCOPY-2 - Shared Copy Recording - Feature License - 4R2 CDAREC-SCOPY-2 $ 350,000 3,606,750,000 đ CDAREC-SCOPY-2 - Shared Copy Recording - Feature License - 4R2 Giá tốt
2 L-CDAREC-SCOPY-2= - Shared Copy Recording - Feature License - 4R2 L-CDAREC-SCOPY-2= $ 350,000 3,606,750,000 đ L-CDAREC-SCOPY-2= - Shared Copy Recording - Feature License - 4R2 Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.