Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CIS-VIP-VTG - IPICS VIP Virtual Talk Group License CIS-VIP-VTG $ 495 5,234,625 đ CIS-VIP-VTG - IPICS VIP Virtual Talk Group License Giá tốt
2 CIS-VIP-VTG2 - IPICS VIP Virtual Talk Group License CIS-VIP-VTG2 $ 495 5,234,625 đ CIS-VIP-VTG2 - IPICS VIP Virtual Talk Group License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.