Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CSMPR50-4.5-M-K9 - Cisco Security Manager 4.x to 4.5 Upgrade - PRO-50 License CSMPR50-4.5-M-K9 $ 5,000 52,875,000 đ CSMPR50-4.5-M-K9 - Cisco Security Manager 4.x to 4.5 Upgrade - PRO-50 License Giá tốt
2 L-CSMPR50-4.5-M-K9 - Cisco Security Manager 4.x to 4.5 Upgrade - PRO-50 License L-CSMPR50-4.5-M-K9 $ 5,000 52,875,000 đ L-CSMPR50-4.5-M-K9 - Cisco Security Manager 4.x to 4.5 Upgrade - PRO-50 License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.