Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 DS384-7X64UPGRADE - RFGW-10 DS384 Upgrade Bundle: 2SUP,7DS384,7x64 QAM License DS384-7X64UPGRADE $ 340,880 3,604,806,000 đ DS384-7X64UPGRADE - RFGW-10 DS384 Upgrade Bundle: 2SUP,7DS384,7x64 QAM License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.