Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 DWDM-SFP-4214= - DWDM SFP 1542.14 nm SFP (100 GHz ITU grid) DWDM-SFP-4214= $ 5,995 63,397,125 đ

DWDM-SFP-4214= - DWDM SFP 1542.14 nm SFP (100 GHz ITU grid)

Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.