Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Intel Xeon 
E5-2609V3 Processor (6C/6T, 1.9GHz, 15M Cache, DDR4-1600) E5-2609V3 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2609V3
Giá tốt
2 Intel Xeon 
E5-2609V4 Processor (8C/8T, 1.7GHz, 20M Cache, DDR4-1600/1866) E5-2609V4 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2609V4
Giá tốt
3 Intel Xeon 
E5-2609 Processor (4C/4T, 2.4GHz, 10M Cache, DDR3-800/1066) E5-2609 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2609
Giá tốt
4 Intel Xeon 
E5-2609V2 Processor (4C/4T, 2.5GHz, 10M Cache) E5-2609V2 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2609V2
Giá tốt
5 UCS-CPU-E5-2609 - 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz UCS-CPU-E5-2609 $ 889 9,401,175 đ UCS-CPU-E5-2609 - 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz Giá tốt
6 UCS-CPU-E5-2609= - 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz/NoHeatSink UCS-CPU-E5-2609= $ 889 9,401,175 đ UCS-CPU-E5-2609= - 2.4 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz/NoHeatSink Giá tốt
7 UCS-CPU-E5-2609C= - DISTI: 2.40 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/1066MHz/No HS,Tool UCS-CPU-E5-2609C= $ 889 9,401,175 đ UCS-CPU-E5-2609C= - DISTI: 2.40 GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/1066MHz/No HS,Tool Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.