Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 EX9253-6Q12C Juniper EX9253 series line card EX9253-6Q12C Updating... Updating... Juniper EX9253 line card EX9253-6Q12C with 6x40GbE ports and 12x40GbE/100GbE ports Giá tốt
2 EX9253-6Q12C-M Juniper EX9253 series line card MACsec AES256 ports EX9253-6Q12C-M Updating... Updating... Juniper EX9253 line card EX9253-6Q12C-M 12-port QSFP28 40GbE/100GbE and 6-port QSFP+ 40GbE line card with Media Access Control Security (MACsec) support. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.