LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-AFM-I7600-D BIG-IP i7600 Advanced Firewall Manager F5-BIG-AFM-I7600-D $ 73,995 1,738,882,500 đ F5-BIG-AFM-I7600-D BIG-IP i7600 Advanced Firewall Manager (96 GB Memory, Dual SSD, Base SSL, Base Compression, Advanced Routing, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-AFM-I7600 BIG-IP i7600 Advanced Firewall Manager F5-BIG-AFM-I7600 $ 71,995 1,691,882,500 đ F5-BIG-AFM-I7600 BIG-IP i7600 Advanced Firewall Manager (96 GB Memory, SSD, Base SSL, Base Compression, Advanced Routing, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.